EPERIA - Shopping mall

O nás Služby centra Otváracie hodiny Kontakt Ako sa k nám dostanete Darčeková karta EPERIA Kariéra Návštevný poriadok Prevádzkový poriadok parkovacích plôch Ponuka reklamných plôch Dotazník spokojnosti Appka Eperka

Návštevný poriadok

Návštevný poriadok

Nákupné centrum EPERIA ponúka veľkorysé, presvetlené  a atraktívne priestory, ktoré poskytnú návštevníkom vizuálny zážitok, komfort pri nakupovaní a priestor na odpočinok. Správa centra na základe prevádzkového poriadku bude sledovať a odstraňovať prípadné nedostatky, ktoré by narúšali plynulý chod centra, prípadne znepríjemňovali nakupujúcim im komfort. Preto je dôležité dodržiavať nasledujúce  pravidlá. Pri ich  porušení bude strážna služba objektu povinná zasiahnuť.

 Návštevníci sú povinní dodržiavať v NC EPERIA  (ďalej len NC) nasledujúce pravidlá:

 1. Je zakázané poškodzovať alebo ničiť majetok NC, manipulovať s akýmkoľvek technickým a technologickým vybavením NC a vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť majetku a osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú, vrátane písania nápisov, grafitov.
 2. Je zakázané používať fyzické násilie, neslušné výrazy a gestá alebo výrazy či iné prejavy hanobiace rasu, náboženstvo alebo etnikum, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k výtržnostiam, poprípade by sa mohli dotknúť ďalších nakupujúcich.
 3. Je zakázané nosiť akékoľvek  zbrane v celom objekte budovy ako aj v celom areáli centra okrem štátnych a mestských bezpečnostných zložiek.
 4. Je zakázané vnášať do NC predmety ohrozujúce bezpečnosť, život a zdravie návštevníkov a zamestnancov NC a vstupovať do NC s predmetmi rušiacimi verejnú morálku.
 5. Je zakázané  vyvolávať bitky, pľuť, obťažovať ostatných hlukom, pachom, obťažovať hlasným správaním, vyvolávať výtržnosti, používať slová a gestá so sexuálnym podtónom.
 6. Je zakázané behať, jazdiť na kolieskových korčuliach, skateboardoch, kolobežkách, bicykloch v areáli centra a v podzemnej garáži.
 7. Je zakázané odhadzovať odpadky (papier, sklo, plasty) mimo vyznačených nádob.  A je zakázané vyberať odpad z nádob a košov.
 8. V nákupnom centre je zakázané spať na lavičkách alebo v priestoroch objektu.
 9. V priestoroch objektu je zakázaná politická agitácia, petičné akcie, prieskumy verejnej mienky, demonštrácie, propagácie výrobkov, služieb,  predaj akéhokoľvek tovaru. Výnimku môže udeliť vedenie centra s obmedzujúcimi opatreniami.
 10. Je zakázané manipulovať s prvkami požiarnej  signalizácie, vykonávať činnosť (prach, dym,  toxické výpary), ktorá môže poškodiť snímače požiarnej signalizácie  alebo protipožiarne zariadenia. Táto činnosť musí byť vykonávaná iba so súhlasom správy NC.
 11. Je zakázané konzumovať alkohol s výnimkou priestorov na to určených.
 12. V priestoroch NC platí zákaz fajčenia aj elektronických cigariet.
 13. Je zakázané držať, užívať a predávať narkotiká a iné omamné látky.
 14. V priestoroch objektu je zakázané žobranie.
 15. Vstup do spoločných priestorov nákupného centra je so psom povolený, ak má pes náhubok, je na vôdzke, na rukách alebo v prenosnom boxe a má v kohútiku do 50 cm, tieto obmedzenia neplatia pre psy sprevádzajúce nevidomých. Do nákupného centra je zakázaný vstup bojových plemien. V priestoroch foodcourtu je zakázané sedieť so psom. Majiteľ psa je plne zodpovedný za jeho správanie a to aj v prípade znečistenia priestorov centra.Prosíme zákazníkov rešpektovať pravidlá jednotlivých prevádzok o vstupe so psom.
 16. Je zakázaný vstup so zmrzlinou (zakúpenou mimo priestorov centra) alebo s iným druhom pokrmu, ktorý by mohol znečistiť objekt.
 17. V priestoroch food court zóny je zakázaná konzumácia iných potravín ako tých, ktoré boli zakúpené v obchodných jednotkách NC.
 18. Je zakázané predávať losy, charitatívne lotérie a zbierky bez schválenie správou centra.
 19. V objekte je zakázané svojou činnosťou  brániť v plynulom priechode a vo výhľade návštevníkom, zhromažďovať sa za účelom rušenia verejného poriadku a pokoja, či inej trestnej a protizákonnej činnosti.
 20. Je zakázané v objekte fotografovanie a filmovanie bez súhlasu správy centra.
 21. Je zakázané sedieť mimo miest na to určených (kvetináče, schodištia, zábradlie, koše, atď.)
 22. Je zakázané poškodzovať zeleň, stromy a zatrávnené plochy v interiéry a exteriéry NC
 23. Návštevník je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok parkoviska.
 24. Je zakázané používanie zábavnej pyrotechniky.
 25. Správa centra si vyhradzuje právo vykázať z objektu  NC návštevníka, ktorý poruší uvedené pravidlá v návštevnom poriadku.
 26. Ak bude osoba pristihnutá pri krádeži alebo inom trestnom čine, bude zadržaná na základe §85 ods.2 zákona č.301/2005 Z.z. Slovenskej republiky.
 27. Pohyb detí mladších ako 10 rokov nie je bez prítomnosti zodpovednej osoby povolený.
 28. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade konania marketingových akcií / podujatí bude dokumentovaný priebeh podujatia/ akcie a môže byť použitý na propagačné účely. Budú sa vyhotovovať fotografie, audiovizuálne, či iné záznamy, ktoré Vás môžu zaznamenať. V prípade, ak si neželáte byť zaznamenaný, prosím nezúčastňujte sa spoločných fotení, ak je to možné vyhnite sa priestoru, kde sa vyhotovujú fotografie, audiovizuálny, či iný záznam.

Vonkajšie a vnútorné priestory NC sú monitorované 24 hodín denne kamerovým systémom so záznamom.

Bližšie o zásadách a pravidlách ochrany osobných údajov sa dočítate na https://www.eperia.sk/zasady-a-pravidla-ochrany-osobnych-udajov

-->
Prevádzky Denné menu

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies