EPERIA - Shopping mall

Zásady ochrany súkromia

PRIVACY POLICY (ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA)


1. Kto zodpovedá za ochranu vašich dát


J&T REAL ESTATE, a. s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1352/B (ďalej len
„J&T REAL ESTATE“), v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spracúva osobné
údaje a spravuje túto internetovú stránku. Zaväzuje sa prijať plnú zodpovednosť za ochranu vašich
osobných údajov. Bližšie sa o problematike ochrany osobných údajov dočítate v Informácii
o spracúvaní osobných údajov.


2. Aké údaje sa zbierajú


Celá naša činnosť je založená na prísnych etických zásadách a zaväzujeme sa chrániť súkromie
všetkých návštevníkov našich webových stránok. Z tohto dôvodu spôsob, akým zhromažďujeme a
uchovávame informácie, závisí od toho, akým spôsobom sú využívané naše webové stránky a
súvisiace služby.


2.1 Údaje zhromaždené prostredníctvom interakcie s nami


Na našich webových stránkach môžu byť využité rozličné technológie s cieľom zlepšiť ich, aby boli
užívateľsky komfortnejšie, praktické a bezpečné. Tieto technológie môžu viesť k automatickému
zhromažďovaniu dát nami alebo tretími stranami, ktoré nám poskytujú služby v oblasti informačných
technológií. Príkladmi takýchto technológií sú cookies, Flash cookies a nástroje web analytics.


2.1.1 Dáta Click-stream


Návšteva niektorej z našich webových stránok znamená, že z vášho prehliadača sa na náš server
prenášajú dáta. Tieto dáta nám umožňujú optimalizovať naše služby a zlepšiť vašu skúsenosť s
webovými stránkami a aplikáciami. Tieto dáta sa automaticky zbierajú a ukladajú u nás alebo u
tretích strán, ktoré nám poskytujú služby v oblasti informačných technológií. V žiadnom prípade tieto
dáta nespracúvame tak, aby boli priraditeľné konkrétnej osobe. Tieto dáta môžu zahŕňať najmä
nasledovné:

  • IP adresu návštevníka
  • dátum a čas jeho návštevy
  • referenčnú URL (stránku, z ktorej návštevník prišiel)
  • podstránky navštívené na našej webovej stránke
  •  informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, atď.)


2.1.2 Čo by ste mali vedieť o cookies


Predovšetkým... čo sú to vlastne cookies?


Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. V tomto
kontexte používame z praktických dôvodov pojem "cookies" ako zastrešujúci termín pre technické
pojmy ako cookies, Flash cookies, webové majáky a JavaScript. Nezaberajú veľa miesta a po skončení
ich platnosti sa automaticky vymažú. Platnosť niektorých cookies skončí na konci vášho konkrétneho
pripojenia na internet, zatiaľ čo iné sa uložia na istý obmedzený čas.


Po druhé... prečo cookies používame?


Využívame cookies, aby bola vaša návšteva stránky čo najpohodlnejšia. Rozličné typy cookies majú
rôzne funkcie. Niektoré sú len na to, aby vám umožnili prehliadanie stránky a zobrazenie istých jej
funkcií. Iné nás informujú o spôsobe vášho prehliadania, ako napríklad keď máte problém nájsť to, čo
hľadáte, takže vďaka nim môžeme našu stránku zlepšovať a zaistiť, aby bola vaša nasledujúca
návšteva stránky čo najpríjemnejšia.


Ďalej... aké rozličné typy cookies využívame?


1. POVINNÉ COOKIES
sú nevyhnutné a pomáhajú vám orientovať sa na stránke, presúvať sa na nej a zobrazovať isté jej
funkcie.
2. FUNKČNÉ COOKIES
sú tu pre ešte pohodlnejšie prehliadanie.
3. VÝKONNOSTNÉ COOKIES
nám pomáhajú pochopiť nákupné správanie našich návštevníkov. Vďaka tomu môžeme neustále
zdokonaľovať našu webovú stránku, aby sa vám na nej ešte ľahšie a príjemnejšie pohybovalo.
4. INTERAKČNÉ COOKIES
sa využívajú na vyjadrenie vášho názoru. Veľmi radi by sme poznali váš názor na naše produkty,
webovú stránku a nás vo všeobecnosti. Tieto cookies vám umožnia náš obsah "lajkovať" alebo ho
odporúčať na sociálnych sieťach.


A nakoniec...čo keď sa vám cookies nepáčia?


Môžete si zmeniť nastavenie svojho prehliadača tak, aby mazal alebo bránil ukladaniu cookies bez
vášho súhlasu v počítači či mobilnom zariadení. Sekcia "Pomoc" vo vašom prehliadači by vám mala
poskytnúť informácie o nastaveniach cookies.


2.2 Údaje, ktoré poskytujete


Okrem dát, ktoré sa zbierajú automaticky, spracúvame aj údaje, ktoré ste nám poskytli vy. Medzi ne
patria (nielen) tieto:

  • Vaše kontaktné údaje, vrátane vášho krstného mena a priezviska, adresy, emailovej adresy a prípadne aj vášho telefónneho čísla. Vašu emailovú adresu a (prípadne) aj telefónne číslo potrebujeme na to, aby sme vás mohli kontaktovať s otázkami alebo informáciami;
  • Ak ste kontaktovali Oddelenie obchodu, podrobnosti tejto komunikácie a jej históriu.

Pre všetky tieto údaje platí, že ste nám danú informáciu poskytli vy, dobrovoľne. Tieto informácie
využívame na účely popísane v Informácii o spracúvaní osobných údajov.
Vaše kontaktné údaje, najmä emailovú adresu, budeme využívať na účely priameho marketingu
týkajúceho sa tovaru alebo služieb J&T REAL ESTATE. J&T REAL ESTATE propaguje aj tovary a služby
spoločností, ktorým poskytuje obchodné poradenstvo a sprostredkovanie na základe zmluvy.
Poskytnutím kontaktných údajov súhlasíte s ich využitím na účely priameho marketingu. Tento súhlas
môžete kedykoľvek odvolať.


3. Ako používame zozbierané údaje


Vaše údaje budeme využívať na účely spojené s vašimi dotazmi a rezerváciami.
Ak ste nám svoje údaje poskytli v súvislosti s propagačnou akciou, podujatím, (mobilnou) aplikáciou
atď., môžeme vám zasielať e-maily alebo iné správy týkajúce sa služieb, ktoré ste požadovali.
Ak ste kontaktovali Oddelenie obchodu, použijeme vaše osobné údaje (vrátane vašej histórie
takýchto kontaktov) na to, aby sme dokázali spracovať vašu požiadavku a poskytnúť vám tie najlepšie
služby.
Ak ste nám poskytli vaše údaje v súvislosti s nejakou akciou, produktom alebo službou, budeme vás
informovať o podobných produktoch a službách. Môžeme vás kontaktovať aj s cieľom získať spätnú
väzbu o vašej spokojnosti, produktmi alebo službami. V prípade nedokončeného nákupného procesu
vám pošleme pripomienku. Kedykoľvek sa môžete bezplatne odhlásiť z možnosti získavania takýchto
upozornení tak, že kliknete na link v príslušnom e-maile alebo inom odkaze (pozri podrobnosti nižšie v
odseku 5).
Môžeme vás kontaktovať s využitím vami poskytnutých kontaktných údajov (vrátane bežnej pošty, emailu,
SMS, telefónu alebo akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom) na marketingové či reklamné
účely alebo za účelom prieskumu názorov zákazníkov J&T REAL ESTATE. To zahŕňa napríklad
informácie týkajúce sa produktov alebo pravidelné newslettre spoločnosti. Aby sme vás mohli
kontaktovať s informáciami, ktoré by vás mohli obzvlášť zaujímať, vaše klikanie na newslettery a
otváranie jednotlivých zobrazovaných výsledkov, správanie pri internetovom surfovaní (web
tracking), typy newsletterov, ktoré odoberáte, vaša účasť na propagačných akciách a podujatiach,
interakcia s mi coach a vaše využívanie (mobilných) aplikácií sa bude vyhodnocovať, analyzovať a
používať na vyššie spomenuté účely. V sekcii 5 nájdete informácie o vašich právach, napríklad ako
môžete stiahnuť svoj súhlas s využitím údajov alebo ako môžete svoje údaje korigovať.


4. Zverejnenie informácií


Jednou z našich hlavných zásad je, že budeme s vašimi údajmi zaobchádzať veľmi pozorne a
zachováme ich dôvernosť. Vaše údaje nebudeme predávať tretím stranám. Vaše údaje môžu byť
poskytnuté tretím stranám v prípade, že to vyžaduje zákon. Za predpokladu, že je to v súlade s
platným právom, môžeme vaše dáta prenášať do iných spoločností J&T REAL ESTATE.
Môžeme tak urobiť prostredníctvom poskytovateľov služieb alebo spracovávateľov údajov, ktorí
konajú v mene J&T REAL ESTATE alebo jej spoločností. Tieto služby môžu zahŕňať hostingové a
údržbové služby, analytické služby, služby v oblasti e-mailovania. Týmto tretím stranám sa udeľuje
prístup k tým osobným údajom, ktoré potrebujú na výkon konkrétnej služby. Poskytovatelia služieb a
spracúvatelia údajov sú zmluvne viazaní, aby narábali s takýmito informáciami v najprísnejšej
dôvernosti. Taktiež majú zmluvne zakázané využívať tieto údaje na iný účel než je to vyžadované v
rámci ich povinností. Aplikujeme všetky nevyhnutné opatrenia, aby sme zaručili, že naši
poskytovatelia služieb a spracúvatelia pracujúci v mene J&T REAL ESTATE alebo jej spoločností, budú
chrániť dôvernosť vašich údajov. Zoznam spoločností, ktorým môžu byť vaše údaje poskytnuté spolu
s právnym základom tohto poskytnutia, je uvedený v Informácii o spracúvaní osobných údajov.
V určitých prípadoch môžeme poskytnúť našim partnerom neosobné údaje v anonymnej forme.
Medzi tieto neosobné údaje patria napríklad informácie o počte návštevníkov internetových stránok
alebo (mobilnej) aplikácie počas určitej doby. Tieto informácie sú zvyčajne zverejnené iba v
"súhrnnej" podobe.


5. Vaše práva


Ak nám poskytnete svoje údaje prostredníctvom našej webovej stránky alebo iného kanálu, deje sa
tak na absolútne dobrovoľnej báze. Keďže transparentnosť a fair play sú pre nás obzvlášť dôležité
hodnoty, ponúkame viaceré možnosti (v závislosti od konkrétnych okolností), aby sme vám pomohli
udržať si kontrolu nad vašimi údajmi. Medzi takéto možnosti môže patriť aj zobrazovanie a
upravovanie vašich dát v online režime. Takisto môže ísť o možnosť odhlásiť sa zo služieb.


5.1 Právo na námietku a zrušenie odberu


E-maily, ktoré vám zasielame a ktorých súčasťou je napríklad newsletter alebo iný marketingový
obsah, vždy obsahujú možnosť odhlásiť sa z odoberania takýchto e-mailov – stačí vykonať pokyny v
danej e-mailovej správe. Ak už nemáte záujem dostávať od nás e-maily, stačí kliknúť na odhlasovací
link a my vám ich s okamžitou platnosťou prestaneme zasielať.


5.2. Právo požadovať informácie


Máte právo kedykoľvek byť informovaní o údajoch, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, o ich
pôvode a ich príjemcoch, a taktiež o účele, za akým sa uchovávajú. Informácie o uchovávaných
údajoch získate prostredníctvom kontaktných údajov z nižšie uvedenej sekcie Kontaktné informácie.


5.3. Právo vyžadovať opravu


Máte právo vyžadovať opravu, doplnenie alebo blokáciu údajov, ktoré o vás uchovávame. Najneskôr
do 30 dní od prijatia vašej žiadosti vás upovedomíme, či a v akom rozsahu vašej žiadosti vyhovieme.
Ak z akýchkoľvek dôvodov vašej žiadosti nevyhovieme, budeme vás o týchto dôvodoch informovať.


6. Bezpečnosť informácií a integrita dát


Vždy prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov proti náhodnému
alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému používaniu, prezradeniu alebo
prístupu, najmä ak spracovanie zahŕňa prenos údajov v sieti, a proti všetkým ostatným nezákonným
formám spracovania a zneužitia.


7. Sociálne siete


Naša webová stránka a mobilné aplikácie vám ponúkajú funkciu Social Plug-in spojenú s rôznymi
sociálnymi sieťami. Ak sa rozhodnete pre interakciu so sociálnou sieťou, vaša aktivita na našej
webovej stránke alebo (mobilnej) aplikácii bude tiež sprístupnená sociálnym sieťam ako Facebook a
Twitter.
Ak ste prihlásení do niektorej z nich počas návštevy našej webovej stránky alebo (mobilnej) aplikácie,
sociálna sieť môže túto informáciu pridať na váš profil. Ak využívate nejaké doplnky pre sociálne
siete, tieto informácie sa odošlú na sociálnu sieť. V prípade, že si neželáte takýto dátový prenos,
odhláste sa z konta na svojej sociálnej sieti skôr, ako navštívite našu webovú stránku alebo (mobilné)
aplikácie.
Nemáme vplyv na prenos a zber dát prostredníctvom doplnkov pre sociálne siete. Preštudujte si
zásady ochrany súkromia, ktoré tieto sociálne siete dodržiavajú, aby ste mali podrobné informácie o
zbere a presune osobných údajov a o tom, aké práva máte a ako si môžete zabezpečiť dostatočné
nastavenia ochrany súkromia.


Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter: http://twitter.com/privacy
Google +: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


8. Geolokalizačné služby


V rámci niektorých našich (mobilných) aplikácií ponúkame využívania lokalizačných služieb ako
napríklad Google Maps a Bing Maps. Ak používate tieto (mobilné) aplikácie, môžu získavať informácie
o vašej aktuálnej polohe (napr. signály GPS zaslané mobilným zariadením) alebo informácie, ktoré
môžu byť na jej zistenie použité. Vo všeobecnosti si lokalizačné služby môžete aktivovať alebo
deaktivovať vo vašom zariadení alebo nastavení prehliadača.


9. Technológie opätovného nasmerovania


Naša webová stránka a (mobilné) aplikácie používajú technológie presmerovania. To nám umožňuje
zobraziť našim návštevníkom, ktorí už niekedy prejavili záujem o náš obchod a výrobky, naše reklamy
na partnerských stránkach. Veríme, že zobrazovanie personalizovaného reklamného obsahu
vychádzajúce zo záujmu zákazníkov je pre nich príťažlivejšie, než reklama bez osobného prepojenia.
Spolupracujeme tiež s inými spoločnosťami, ktoré využívajú túto technológiu za účelom poskytovania
reklamy v našom mene na internete. Tieto spoločnosti môžu zbierať informácie o návštevách na
našej webovej stránke alebo v (mobilných) aplikáciách a tiež o vašej interakcii s našou komunikáciou
vrátane reklamy.
Technológie opätovného nasmerovania analyzujú vaše cookies a zobrazujú vám reklamu
vychádzajúcu z vášho predchádzajúceho správania sa pri surfovaní. Ďalšie informácie o cookies
nájdete v sekcii 2 týchto Privacy Policy.


10. Kontaktné informácie


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo našej stratégie
ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.


J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
Slovenská republika
info@jtre.sk
tel.: +421 2 5941 8200

Dnes 09:00 - 21:00

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.